Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van deze website.

Sekspleintjes.nl wordt onderhouden door Friendly Chats (hierna 'Friendly Chats'). Op de inhoud en het gebruik van Sekspleinetje.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Sekspleintje.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Friendly Chats behoudt zich het recht voor Sekspleintje.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op Sekspleintje.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Sekspleintje.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Friendly Chats, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Friendly Chats zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Sekspleintje.nl, mag niets van Sekspleintje.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Yourtextwriter.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op Sekspleintje.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Friendly Chats spant zich in om de informatie op Sekspleintje.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Friendly Chats sluit iedere aansprakelijkheid voor op Sekspleintje.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Sekspleintje.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Friendly Chats sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op UwDomein.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Friendly Chats spant zich in om Sekspleintje.nll zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Sekspleintje.nl.

Hyperlinks

Hyperlinks op Sekspleintje.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Friendly Chats. Friendly Chats biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Friendly Chats worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Sekspleintje.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Sekspleintje.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van UwDomein.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Wij gebruiken cookies

Deze website gebruikt cookies om deze website te verbeteren en te analyseren en eventuele relevante advertenties van derde partijen te tonen, meer informatie. Door gebruik te blijven maken van deze website of door op "akkoord" te klikken, geeft u aan akkoord te zijn.

Akkoord